DDFAO/EIS

Med DDFAO/EIS kan man upptäcka tidiga störningar hos inre organ och system redan innan allvarliga sjukdomar uppstått. Man registrerar ett ESG - ett ElektroSomatoGram - för kroppens hela tillstånd, på liknande sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion.

Med ESG kan man följa förändringar i hälso-tillståndet, och snabbt se om och hur en behandling fungerar. Man kan modifiera en terapi, eftersom det ges en omedelbar bio-feedback av resultatet.

Medicinskt godkänd

DDFAO/EIS/esteck har utvecklats i Frankrike av doktorer, fysiker, matematiker och dataexperter. Denna teknologi kan efter endast efter några minuter ge en funktionsanalys av både organen och systemen i kroppen. Analysen ger bland annat en bild av ämnesomsättningen, ph-värdet, inflammationer, hormonstatus m.m. DDFAO är godkänd att användas medicinskt både i Europa, Canada och USA och används av läkare i ett flertal länder

Kontrollera kroppsfunktioner

Man kan kontrollera funktionen i huvudmeridianerna, få hjälp att välja rätt punkter för akupunkturbehandling, och få rekommendationer om kost, mineraler, läkemedel eller homeopatiska preparat för att bara nämna några möjligheter. De fullständiga resultaten lagras i datorn och finns sedan tillgängliga för uppföljning av patienten. DDFAO/EIS är enkel att använda och har en tilltalande grafisk framställning.

Datorsystemet DDFAO/EIS bygger i huvudsak på forskningsrön inom kvantfysiken. Praktisk användning av dessa rön blev möjlig tack vare framsteg inom elektronik- och informations-teknologin på området för analytisk humanbiologi.

Mätningar av intracellulära vätskan

Systemet kommunicerar med människokroppen med hjälp av lågfrekventa signaler (1,28 V) som skickas ut/tas emot av sex elektroder placerade två och två på pannan, händerna och på fötterna. Elektronflödet sprider sig över kroppen i alla riktningar och omvandlas inom vävnaderna till jonflöde, vilket i sin tur visar nivåer för de genomkorsade zonernas resistans och ledningsförmåga, och som befinner sig i jämn proportion till:

  • intercellulära, intracellulära och vävnads- pH-värden
  • vävnadens syreförbrukning
  • cellulär omsättning

Med hjälp av den omfattande dataregistreringen integreras den inkomna informationen till en komplicerad databas som på kort tid kontrollerar homeostasen (kroppens jämvikt) och tillståndet hos organ och system. Ca 3 minuter krävs för datorn att registrera alla inkommande data.