SCIO/INDIGO

SCIO betyder 'att veta' och SCIO:n är ett databaserat instrument för energimedicinsk analys och balansering.

INDIGO mäter och rättar till obalanser

Obalanser i kroppens olika flöden kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man känner några symptom. SCIO:n mäter kroppens energiobalanser. SCIO:n behandlar inte sjukdomar utan rättar till obalanser och stresstillstånd, vilket kan göra att klienten mår bättre och blir av med sina symptom.

Genom att kombinera bioresonans och biofeedback, med modern datorteknologi, är SCIO:n det mest avancerade systemet som finns för kroppsanalys och energibalansering. SCIO:n möjliggör för terapeuten att inte bara hitta orsaken till klientens problem, utan även att rätta till obalanserna.

Digitala 'fingeravtryck'

Alla ämnen (hormoner, toxiner, vitaminer etc) har en unik digital signatur som omfattar 55 olika elektriska mått, inkluderande frekvenser, volt, ampere, induktans och kapacitans. Genom att använda bioresonans, skickar instrumentet signaler in i kroppen och genom att mäta svaret för varje signal beräknar SCIO:n reaktionen på varje ämne. Datorsystemet har en databas innehållande över 9 000 ämnen och genom att använda komplex mattematik ges terapeuten exakta analyser och rekommendationer för balansering. Hela processen att mäta reaktionen tar inte mer än ca 3 minuter. Därefter följer analys av vilka hälsorisker som är mest aktuella och vad som kan vara bakomliggande orsak.

Kroppen balanseras

Genom att sedan fördjupa analysen gällande både bakomliggande orsaker och nuvarande symtom och risker, får man oftast en mycket bra reaktion. T ex från smärta till smärtfrihet, stelhet till ökad rörlighet, oro och inre stress till lugn osv.

Vad SCIO:n/Indigon  kan analysera och balansera

Hur fungerar SCIO:n/Indigon ?

SCIO:n/Indigon mäter och sänder tillbaka resonans-information mellan instrumentet och klienten. Mätningen sker via elektriskt ledande gummibandselektroder som appliceras runt handleder och fotleder samt med ett band runt huvudet. På så sätt får elektroderna kontakt med kroppens akupunkturmedianer och därmed alla akupunkturpunkter. Elektroderna är kopplade till SCIO:n som i sin tur är kopplad till en dator där alla "fingeravtryck", testprogram och behandlingsprogram finns lagrade.