"Efter att ha fått bröstcancer 1991 och genomgått två operationer, vägrade jag fler skolmedicinska behandlingar och började ett nytt liv med nya värderingar. Jag slutade jobba inom skolmedicinen och ändrade min livsstil. Kort därefter började jag jobba på  Santa Monica."

"Jag försöker njuta av livet så mycket jag kan och ägnar min fritid åt vänner, familj, ridning, dans, golf, naturpromenader, läsa och aerobics" 

Biomedicinsk analytiker

Monica har från början utbildning som biomedicinsk analytiker och arbetade först som klinisk kemisk laboratorieassistent. Under åren har denna grundkunskap byggts på med otaliga utbildningar inom massage, näringslära, lymfterapi, molekylärbiologi, energimedicin, NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) mm.

Integrativ medicin

Efter att ha jobbat med inom skolmedicinen i 17 år med biomedicinska analyser, och även massage under ett par år, började Monica jobba med rådgivning, patientkontakter och som medicinsk koordinator på Santa Monica Europa, som då ordnade svenska patienters resor till det integrativa sjukhuset Santa Monica i Polen. Numera finns Santa Monica sjukhuset i Falköping!
Integrativ medicin innebär att patienten behandlas ur ett helhetsperspektiv genom att använda det bästa ur både skolmedicin och alternativmedicin. 


1999 satsade Monica på en egen karriär som terapeut och utbildare och startade MediFant AB.

Med 35 års erfarenhet av att jobba med hälsorelaterade problem (17 år på olika sjukhuslaboratorier och 18  år inom alternativ medicin) har Monica förvärvat en stor kunskapsbank inom många olika områden om hur vi människor fungerar, både kroppsligt och mentalt. Genom egna erfarenheter av cancer och sin roll som rådgivare till Santa Monica besitter hon ett unikt kunnande om detta sjukdomskomplex både vad gäller de fysiska och de mentala påfrestningar som följer i dess spår.

Efter en nära anhörigs långa kamp för att få hjälp med en svår nackskada så finns en stor kunskap om vad whiplashrelaterade problem kan ställa till med för individen. Med hjälp av EIS samt INDIGO kan man oftast få en bra bild av var nackskadan finns och Monica har ett bra nätverk till att sända klienter vidare för att få rätt diagnos.

Spåra källan

I sitt arbete som terapeut eftersträvar Monica att med hjälp av energimedicinska analyser spåra källan till det som resulterat i den enskilde patientens sjukdomsbild.

Coacha klienten till bättre hälsa

Utifrån de uppgifter som datorprogrammen indikerar och sin egen kunskapsbank försöker hon sedan att sakligt, men med personlig värme och engagemang, informera om vilka möjligheter klienten har att förbättra och hälsan i det dagsaktuella läget.

Olika nivåer av stress

Den stress vi upplever kan vara på olika nivåer, tidspress och arbetsbelastning, allergier, virus, gifter, onaturlig miljö jobbiga relationer mm. Sjukdom börjar när en stressfaktor orsakar ett avbrott i något flöde. När vi inte har ett fritt flöde startar en "alarmfas" och kroppen försöker rätta till obalansen. Om vi bara bekämpar dessa symtom på alarm, så hindras läkning och helande. Då kan vi i stället få ett eller flera nya problem.

Flera analysmetoder

Med hjälp av flera analysmetoder erbjuder MediFant olika lösningar att få bukt med ohälsa. Hos oss står hela människan i centrum, energimässigt analyseras kroppen, själen, tankarna och känslorna. Allt påverkar varann och samverkar till en helhet.

Öppna upp för självläkning

Grundfilosofin är att med naturliga medel påverka den enskildes inneboende förmåga till självläkning och skapa ett naturligt tillstånd som är god hälsa och ett välbefinnande. Vi lär ut ett helhetstänkande och motiverar till ett större ansvarstagande för den egna hälsan, så att klienten får en hållbar livsstil och kan råda bot på ohälsa.

Är du som terapeut intresserad, och vill veta mer,

se under återförsäljare