Bach blomsterterapi

 

Bachs Blomsterterapi

 Bachs Blomsterterapi är framtaget av den engelske läkaren Dr. Edward Bach (1886-1936) och innebär att man behandlar med blomsterdroppar.
En bachterapeut har ett brett register och kan behandla människor, djur och växter med mycket goda resultat och utan onödiga bieffekter. Vi använder också SCIO-programmet för att välja de mest effektiva dropparna för den aktuella livssituationen.

Löser upp gamla känslor

Medlen verkar på ett subtilt plan i förhållande till våra känslor. Varje upplevd situation, bra eller dålig, är kopplad till en känsla. Genom blomstermedlens "mjuka" tillvägagångssätt kan gamla mönster och inkapslade känslor lösas upp och möjliggöra nya friska tag i såväl svåra sjukdomstillstånd som relationer som kört fast.

Hälsa = harmoni mellan kropp, själ och ande

Dr Bach kom att definiera ordet hälsa som den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande. Sjukdom, menade han, är ett resultat av en bristande harmoni mellan dessa tre. Han ansåg att varje medicinsk åtgärd som endast riktas mot kroppen i bästa fall innebär en tillfällig lindring och sämsta fall ett försenande av läkningsförloppet. Orsaken är fortfarande verksam och kan när som helst framträda igen i annan form, under en mycket varierande symtombild.

Obalans = sjukdom

Om hälsa är harmoni mellan kropp, själ och ande då kan man säga att obalans mellan dessa är sjukdom. Våra kroppsliga problem kan tänkas som en spegel som reflekterar mentala obalanser. Känslorna kan t ex vara hat, stolthet, obarmhärtighet, själviskhet, okunnighet, obeslutsamhet, rädsla, begär.

Five Flower Remedy

Five Flower Remedy, de sk räddningsdropparna, är bra att ha till hands. De kan lindra kända och okända rädslor samt hejda en omedveten vilja att fly och försvinna. Passar utmärkt för både människor och djur. Vill du veta mera om dr Bach filosofiska tankar kan du läsa hans skrifter De Tolv Helarna Och Andra Medel och Hela Dig som båda tillhör bachlitteraturens klassiker.

MediFant AB är auktoriserad Bachterapeut. Mer information hittar du på Dr Bachs Blomsterterapi.